Download zona

Ovdje možete pronaći sve verzije iOS software-a te razne vrste dodatnog alata korisnog za Vaš iPhone.

iPhone 5 / iPhone 5S / iPhone 5C

iPhone 5S (Global) 8.0 7.1.2 7.0.6 7.0.5 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.1
iPhone 5S (GSM) 8.0 7.1.2 7.0.6 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.1
iPhone 5C (Global) 8.0 7.1.2 7.0.6 7.0.5 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.1
iPhone 5C (GSM) 8.0 7.1.2 7.0.6 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.1
iPhone 5 (Global) 8.0 7.1.2 7.0.6 7.0.4 7.0.3 7.0.2
iPhone 5 (GSM) 8.0 7.1.2 7.0.6 7.0.4 7.0.3 7.0.2

iPhone 4 / iPhone 4S

iPhone 4S 8.0 7.1.2 7.0.6 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.0 6.1.3
iPhone 4 (GSM) 7.1.2 7.1.0 7.0.6 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.0 6.1.3
iPhone 4 (GSM 2012) 7.1.2 7.1.0 7.0.6 7.0.4 7.0.3 7.0.2 7.0.0 6.1.3

iPhone 3G / iPhone 3GS

iPhone 3GS 6.1.6 6.1.3 6.1.2 6.1.0 6.0.1 6.0.0 5.1.1 5.1.0
iPhone 3G 4.2.1 4.1.0 4.0.2 4.0.1 4.0.0 3.1.3 3.1.2

Provjera software-a, serijskog broja, baseband-a, bootloader-a i modela